forma sredniego, wedrownego korzenia wodnego

Respond