Umrimda birinchi bor oylashga majbur qilgan

Respond